Opgestaan, voorgoed: Hij is verrezen!

Foto paaskaars op priesterkoor Dominicuskerk, april 2023In de Veertigdagentijd en de Goede Week hebben we een weg mogen afleggen die soms ons eigen leven weerspiegelde als het wel eens meer op een woestijn lijkt dan op echt leven. We zoeken naar de goede richting en zagen tekens van hoop. Met de dood van Jezus als een slaaf lijkt het diepte- en eindpunt bereikt, maar vanuit die diepte waarin God heel het menselijk bestaan wilde delen, heeft Hij Jezus laten verrijzen tot nieuw leven. Dat vooral mensen in zware tijden dat nieuwe leven in het licht van de verrijzenis mogen ervaren, is onze hoop. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk  wenst u van harte een Zalig Pasen toe! In de viering van woord en communie op zondag 9 april om 10.00 uur was lekendominicaan Erik Borgman de voorganger. Graag reiken we u hier zijn overweging aan.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.