Op weg naar Pasen

Schilderij bewening van Christus- Colijn de Coter, ca. 1504 - Amsterdam, Rijksmuseum

De Veertigdagentijd is al ver gevorderd. Op zondag 28 maart is het Palmzondag, het begin van  de Goede Week. In de viering van woord en gebed om 10.00 uur zal lekendominicaan Leny Beemer voorgaan. Helaas zullen net als vorig jaar de palmprocessie en de kinderen met palmpaasstokken ontbreken, maar u kunt de viering online volgen. Wel krijgen gewijde palmtakjes een plek in de viering en ook het Hosannagezang zal klinken. Na de viering staat er achterin de kerk bij de Mariakapel een mandje met palmtakjes. Graag maar één takje meenemen, zodat niemand voor niets komt. De 80-plussers krijgen een attentie met palmtakje thuis bezorgd.

Ook in de Goede Week zullen we de vieringen in de kerk niet fysiek kunnen meemaken. De beperkende maatregelen duren tot 30 maart. In ieder geval zullen de vieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag ‘s avonds online te volgen zijn. Op Goede Vrijdag om 15.00 uur zal de kerk geopend zijn om persoonlijk de Kruisweg te volgen. Er liggen dan tekstboekjes achterin de kerk gereed.

Hopelijk helpt de beleving van de Veertigdagentijd en de Goede Week ons om gelovig een houding te vinden bij menselijk lijden in het klein en groot. Het Huis van Dominicus is blij dat in de Goede Week Frank de Munnik elke dag een video met bijzondere passiemuziek zal gaan verzorgen.

This entry was posted in Bezieling, Cultuur, Nieuws, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.