Op weg in de Veertigdagentijd: Luister naar Hem

Zicht op het priesterkoor van de Dominicuskerk, met vooraan de doopvont voor een viering van woord gebed en zangIn de vieringen van woord, gebed en zang herinneren we ons aan de doop, ook in de Veertigdagentijd. De doopvont staat dan in het midden van de kerk. Op zondag 8 maart, de Tweede Zondag van de Veertigdagentijd, klinkt het evangelie van de gedaanteverandering op de berg Tabor. Jezus wordt door drie van zijn leerlingen op de berg stralend gezien in gezelschap van Mozes en Elia. Zo wordt hij nadrukkelijk geplaatst in de rij van de twee grote profeten, die staan voor wat Gods wet is: Heb de Ene lief en je naaste als jezelf. De boodschap is duidelijk: luister naar Hem, want hij is meer dan Mozes en Elia. Hij is mijn liefste zoon, een mens naar mijn hart. Zo worden ook wij geroepen een mens te zijn naar Gods hart. Voorganger in deze viering is Erik Borgman. Met ons koor Weerklank nemen we in deze viering ook afscheid van Berny Oude Kempers als dirigent en begeleider gedurende vele jaren.

This entry was posted in Bezieling, Vieringen. Bookmark the permalink.