Op de bres voor de kerken

Logo KerkbalansOok dit jaar houden de samenwerkende kerken in Nederland weer de actie Kerkbalans, de oproep om na te denken over uw financiële bijdrage aan uw kerk. De kerken zijn in grote mate afhankelijk van individuele bijdragen. De start van Kerkbalans is dit jaar wordt dit jaar letterlijk ingeluid met een poging door kinderen om  het wereldrecord klokluiden te verbeteren. U kunt dit meemaken in en bij de Utrechtse Domkerk op zaterdag 21 januari vanaf 12.00 uur. Uw gaven voor de Dominicuskerk kunt u overmaken op rekening nr. NL 91 INGB 0000 578054 ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus te Utrecht. Uiteraard kunt u ook bij vieringen bijdragen aan de collectes.

This entry was posted in Jeugd en jongeren, Nieuws. Bookmark the permalink.