Omzien naar elkaar: Extra actie Kerkbalans

Poster eextra actie Kerkbalans 2020De coronacrisis heeft de samenleving danig geraakt. Vooral kwetsbare mensen worden soms hard getroffen. De kerken, en ook onze kerk, spannen zich in om juist nu bij hen aanwezig te zijn en hen te steunen. Voor een deel rekenen kerken op trouwe en nieuwe vrijwilligers, voor een deel ook op uw financiële steun. De gebruikelijke collectes konden maandenlang niet plaatsvinden. Daarom doet de Dominicuskerk op u een beroep om ons ook nu financieel te steunen, zodat wij kunnen doorgaan met al het goede dat we zichtbaar of wat meer verborgen doen voor anderen. In de bijgevoegde brief vertelt pastoor Hans Boogers meer over deze actie. U kunt uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer NL91 INGB 0000 5780 54 t.n.v. RK Par. St. Ludgerus Dominicuskerk, o.v.v. extra gift corona.

This entry was posted in Nieuws, Samenleving. Bookmark the permalink.