Om heel te worden

Ook dit jaar beginnen we de Veertigdagentijd met een sobere Vastenmaaltijd op Aswoensdag, woensdag 14 februari om 18.00 uur. Het thema van deze Aswoensdag is Heel maken. We luisteren, bidden en zingen daarbij. Om in te kunnen schatten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen, is het fijn als mensen zich vooraf opgeven bij secretariaat@dominicuskerk.nl. Maar als je dit bent vergeten, ben je ook welkom! Er is altijd meer dan genoeg. We denken bij de maaltijd na over heel maken en verbranden alles dat verdeelt tot as. In de viering vanaf 19.00 uur geven we elkaar een teken met die as om te gedenken, dat we van stof zijn gemaakt, tot stof zullen terugkeren, maar zullen opstaan uit stof tot nieuw leven. Van harte welkom! De Schriftlezingen en de overweging van Erik Borgman kunt u hier en op de pagina Ter inspiratie nalezen.


This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.