Oktober Mariamaand

Mariabeeld - Dagkapel DominicuskerkVanouds zijn de maanden mei en oktober de maanden van het jaar waarin we Maria ons meer voor ogen houden, als sterke vrouw die zich toevertrouwde aan God, die zijn en Jezus’ woorden bewaarde in haar hart en hun diepe betekenis overwoog. Maria gaat ons zo voor in geloof. Op vrijdagmorgen bidden we in oktober in de dagkapel vanaf 9.40 uur naar goede dominicaanse traditie de rozenkrans. In dit gebed bidden we tot Maria, maar we overwegen ook de geheimen van Jezus’ leven, om ze zo meer deel te laten zijn van ons dagelijks leven. Daarmee sluiten we ons ook aan bij de tallozen elders in de wereld die zich aan Maria’s zorg en aandacht toevertrouwden en toevertrouwen in het hier en nu. Ook u bent van harte welkom dit moment van bezinning en gebed!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld. Bookmark the permalink.