Na 115 jaar sluiting Antoniuskerk

Antoniuskerk met plein, foto mei 2014Op zondag 26 augustus deelde de locatieraad van de Antoniuskerk aan het slot van de viering mee dat de aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, op 23 augustus het decreet heeft uitgevaardigd tot onttrekking van deze kerk aan de eredienst. De laatste eucharistieviering, waarin pastoor Hans Boogers zal voorgaan, zal plaatsvinden op zaterdag 29 september om 19.00 uur. Hiermee kan de verkoop van deze kerk doorgang vinden. Met nadruk werd op 26 augustus gemeld dat de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk in de nieuwe situatie met het Stadsklooster Utrecht toegang blijft houden tot de Mariakapel. Als Dominicuskerk leven we uiteraard mee met de gemeenschap van de Antoniuskerk bij dit ingrijpende besluit! U kunt de tekst van het decreet hier lezen (PDF).


This entry was posted in Bezieling, Nieuws. Bookmark the permalink.