Met open blik kijken

Fresco met Albertus de Grote - Tommaso da Modena - Treviso, 1352Dit jaar bestaat de orde van de Dominicanen 800 jaar. Ook in Nederland vinden in dat kader allerlei activiteiten plaats. Op verschillende momenten, in onze kerk met name in de Veertigdagentijd, is er dit jaar herinnerd aan dominicaanse mensen van heel verschillende aard en hun inzet voor kerk en samenleving. Op zondag 13 november richtten we de spotlights op Albertus de Grote (rond 1200-1280), een Duitse theoloog, filosoof en all-round wetenschapper van formaat. Albertus zou de dominicanen in 1232 naar Utrecht hebben gebracht, als eerste stad in de Nederlanden. Hij kreeg van zijn tijdgenoten de eretitel doctor universalis. Zijn oog voor de levende natuur is ook nu nog aanstekelijk. Albertus werd in 1931 heiligverklaard en verkreeg toen bovendien de rang van kerkleraar. In de eucharistieviering om 10.00 uur ging Jozef Essing o.p. voor. Zijn overweging en gebeden geven we hier weer graag door.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen, Wereld. Bookmark the permalink.