Meer ruimte om te vieren

Pad in binnentuin DominicuskerkDe afgelopen maanden hebben we ons onder andere ingespannen om ook in de digitale ruimte zo goed en zinvol mogelijk te vieren. Zowel de vieringen op zondag als de wekelijkse wereldwake op vrijdag waren online te volgen. Vanaf zondag 9 mei vieren we weer met mensen in de kerk. Onder de bijgestelde regels mag er tien procent van de zitplaatsen worden benut.  Voor de Dominicuskerk komt dit neer op vijftig kerkgangers. We noteren nog wel de namen, dus kom op tijd!In de viering op de Zesde Zondag van Pasen om 10.00 uur zijn lekendominicanen Karin Bornhijm en Leny Beemer de voorgangers. Dit jaar verwelkomden we al meer lekendominicanen als gastvoorgangers, namelijk Roy Clermons, Suzanna Louwerse en Anneke Grunder. Te beginnen op vrijdag 14 mei houden we weer op vrijdagochtend om 10.00 uur de wereldwake in de vertrouwde vorm rond een wereldkaart bij de ingang van de kerk. In de maand mei is er ‘s vrijdags om 9.40 uur in de dagkapel het rozenkransgebed. Hopelijk lukt het om stap voor stap de weg naar voluit leven en vieren terug te vinden!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.