Maria, vrouw van geloof

Foto glas-in-loodraam met voorsteling van Maria met kind, maker en bron onbekendIn vele landen is het feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus) een vrije dag. In Nederland wordt dit Mariafeest veelal op de eerstvolgende zondag gevierd. Op zondag 18 augustus overdacht zr. Baptiste Tuin o.p. in de viering van Woord, Gebed en Zang de betekenis van Maria en haar rol in geloof en kerk. Zij ziet in Maria vooral en allereerst een vrouw van geloof. Juist daardoor spreekt zij zovelen aan. Graag geven haar overweging uit een viering samen met de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk aan u door. U kunt deze tekst en andere overwegingen ook terugvinden onder Ter inspiratie.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.