Maria Koningin van de Rozenkrans

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkIn de orde van de dominicanen speelt de rozenkrans van oudsher een grote rol. Die traditie houden we in ere. Sommigen vinden het een ouderwets gebed, maar geleidelijk is er weer een herwaardering voor dit meditatieve gebed, waarin de geheimen van ons geloof worden overwogen: De Blijde Geheimen, de Droevige Geheimen, de Glorievolle Geheimen en de Geheimen van het Licht. De Nederlandse provincie van de dominicanen is toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. Vandaar, dat we dit feest ook in onze Dominicuskerk  op zondag 11 october om 10.00 uur feestelijk vieren met een eucharistieviering. Pater Jozef Essing o.p. gaat erin voor. In october bidden we op vrijdagmorgen om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. Graag reiken we u hier zijn overweging aan, die ook te vinden is onder Ter inspiratie.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.