Licht, woord, antwoord

Kesrtminiatuur, handschriftm begin 16e eeuw - Chantilly, Musée Condé, ms. 101Jezus wordt het licht voor de wereld genoemd. Met Kerst zingen we zelfs “Licht, woord, antwoord”. Door de geboorte van Jezus is Gods licht in onze wereld stralend geopenbaard. Herders en wijzen herkennen dit licht. Ook wij mogen dit herkennen en aan elkaar doorgeven. Dat het Licht door de duisternis heen werkelijkheid mag worden in onze wereld, is onze kerstwens voor u. Wij wensen u van harte een Zalig Kerstfeest toe!

De inleiding en overweging door Erik Borgman in de Kerstnachtviering kunt u downloaden of nalezen op onze pagina Ter inspiratie.


This entry was posted in Bezieling. Bookmark the permalink.