Licht in het duister: Bidden om eenheid

Logo Week van Gebed voor Eenheid 2022

Ook in 2022 vindt de jaarlijkse Week van Gebed om Eenheid van de Christenen plaats, een initiatief van de Raad van Kerken. Het thema is dit jaar wel heel treffend, Licht in het duister. De EO organiseerde in het kader van deze gebedsweek op 15 januari een Nationaal Gebed waaraan ook Erik Borgman, voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus, meewerkte. Hij schrijft erover in zijn wekelijkse column Tekenen in de tijd van 17 januari. De internationale voorbereiding voor de vieringen dit jaar is verzorgd door christenen uit het Midden-Oosten. Op zondag 23 januari is er om 10.00 uur een oecumenische viering van de geloofsgemeenschappen van de Dominicuskerk, de Antoniuskerk en de Protestantse wijkgemeente Utrecht-West.

De viering is verplaatst naar De Wijkplaats en kan uitsluitend online worden gevolgd via Kerkdienst Gemist.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen, Wereld. Bookmark the permalink.