Leven van wat komt

Toen we in december de tweede lockdown ingingen, leek dat eerst nog voor relatief korte duur, vier weken. Het oude woord quarantaine gaf al aan dat het bij zo’n periode eigenlijk om veertig dagen gaat. Hoe houden we dat vol? Kunnen we leven van er op ons afkomt? Staan we nog open voor de toekomst? Al onze activiteiten liggen nog langer stil. Vanaf Kerst zenden we livestreams uit van de vieringen op zondag. Vorige week lukte dat helaas niet door een technisch defect, maar vanaf zondag 17 januari zijn er weer livestreams van onze vieringen, helaas zonder kerkgangers. Het is fijn dat pastoor Hans Boogers die dag bij ons wil voorgaan in de eucharistieviering. Ook op andere manieren proberen we de band met ons geloof en met elkaar in stand te houden, juist als het erop aan komt. Laten we zo licht zijn voor elkaar en anderen, in kleine en grote gebaren, tekens van leven!

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.