Leven in het licht van Pasen

Op een merkwaardige wijze raakten dit jaar de beleving van de Veertigdagentijd en ons bestaan als mensen in de tijd van het coronavirus aan elkaar. Hoe gaat de weg verder? Hoe komen we er doorheen? Met Pasen vieren we dat de lijdensweg van Christus die op Goede Vrijdag in eenzaamheid en machteloosheid tegenover geweld leek te eindigen toch niet het einde is. Gods levenskracht bleek groter dan de dood. Dat zijn kracht die Christus deed opstaan uit de dood ook ons mag bemoedigen en sterken op onze levensweg! De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk en het Huis van Dominicus wensen u van harte een Zalig Pasen toe.

Voor de viering van Eerste Paasdag, tevoren opgenomen in onze kerk, kunt u de opname bekijken. Op ons eigen videokanaal kunt u ook de vieringen van de Goede Week terugzien.

This entry was posted in Bezieling, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.