Volwassenencatechese

Op vele momenten in ons leven leren we van alles. Behalve door school en opleiding worden we ook gevormd door de wereld waarin we leven en door mensen om ons heen. In die ontwikkeling stellen we ons steeds weer vragen, willen we begrijpen wat de betekenis is van wat we ervaren. We zoeken vooral ook naar de zin van dit alles.

Religie en geloven kunnen in dat proces een belangrijke plaats hebben, misschien wel belangrijker dan we ons vaak realiseren. Geloven is geen pakketje waarheden. Geloven ontwikkelt zich als we met onze vragen op weg willen gaan samen met anderen, zoekend naar antwoorden. Op die zoektocht kunnen we elkaar helpen.

Dominicusleesgroep
Telkens wordt een inspirerend, leerzaam of intrigerend boek gelezen en besproken in een open sfeer.

Elke eerste dinsdagavond van de maand 20.00 uur komt ieder wie mee wil doen bij elkaar in de kapel van de Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 rond een van de hoofdstukken.