Retraitedagen 2019-2020

Foto met silhouet mesije op schommel tegen bewolkte achtergrond

Een dag stilstaan

In de drukte van het bestaan groeit je leven dicht met taken en verantwoordelijkheden die allemaal even belangrijk lijken. Een stapje terug doen vanuit de drukte van alledag – wanneer kom je daar nu aan toe? Viermaal per jaar, een woensdag aan het begin van ieder seizoen, biedt het Huis van Dominicus een retraitedagen aan. Dit jaar is het overkoepelende thema De stem van het verlangen.

Quatertemperdagen

De retraitedagen zijn gebaseerd op een vergeten vorm uit de schatkist van de christelijke traditie: de quatertemperdagen. Vanaf de vierde eeuw hield men bij de wisseling van de vier seizoenen een week van bezinning, vasten en boete doen, een soort ‘heidagen voor de ziel’. In de Dominicus krijgen de quatertemperdagen een hedendaagse invulling.

Programma

De retraitedagen zijn opgebouwd uit meditaties, naar buiten gaan en bezinningsopdrachten. Het programma heeft een min of meer vaste opbouw. De concrete invulling sluit aan bij het thema van de dag. Iedere dag is er stille tijd om naar eigen inzicht in te vullen. 

Begeleiding

De retraitedagen worden begeleid door Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider met ervaring met diverse vormen van christelijke meditatie.

PLAATS: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
DATA: 18 september 2019, 11 december 2019, 18 maart 2020, 17 juni 2020
TIJD: 10.00-16.00 uur
KOSTEN: introductieprijs € 50,–, vervolgdag(en) € 75,–, gehele cyclus € 240,– (incl. lunch)
Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met het Huis van Dominicus.
INFO EN OPGAVE: info@huisvandominicus.nl

Download de flyer met meer informatie over de reeks retraitedagen.