Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart.

Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Na vele jaren is Seintje Bos gestopt met de meditatie-avonden. Wij zijn haar dankbaar voor haar trouwe inzet. Dit najaar verwelkomen we Marian Geurtsen.

Begeleide meditatie najaar 2018: Spinnen en weven

Foto spnnenweb in zonlicht

Ons leven is een wirwar van draden en verbindingen, die soms zelfs in de knoop raken. Oude wijsheidstradities spreken over het (menselijk) leven als een goddelijk weefsel; volgens de psalmist zijn wij door God geweven al in de moederschoot. Wat betekent dat voor ons leven? Om de rode draad van ons leven te vinden en ernaar te leven is een kunst. Wat helpt je om je te verbinden met wie je ten diepste bent? Hoe loopt de rode draad van jouw leven? Met wie ben je verbonden en waar heb je houvast aan? Met behulp van verschillende meditatievormen en gidsen uit de christelijke traditie pakken we de draad op.

Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, Utrecht
Data: dinsdagavond 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: hele serie € 50,–*; losse avond € 15,–
*overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘begeleide meditatie najaar 2018’.
Aanmelding en informatie: mgeurtsen@kersentuin.nl