Meditatie-avonden

Meditatie kent veel verschillende vormen maar heeft altijd te maken met stilte, met concentratie en loskomen van je gedachten. Dit klinkt gemakkelijk, maar vraagt in de praktijk oefening en discipline. Wie daar tijd en ruimte voor maakt, ontdekt dat er langzaam maar zeker meer aandacht komt om te leven in het hier en nu. Gaandeweg daal je af van je hoofd naar je hart.

Wat altijd terugkomt in een gesprek met mensen die kiezen voor meditatie is het verlangen naar stilte, een verlangen om aandachtiger te leven of een verlangen naar rust. Maar ook een verlangen om dichter bij de bron van het bestaan, de Bron van het leven te komen. Christelijke meditatie is een weg om ontvankelijk te worden voor de aanwezigheid van God in je leven.

Na vele jaren is Seintje Bos gestopt met de meditatie-avonden. Wij zijn haar dankbaar voor haar trouwe inzet. Dit najaar verwelkomen we Marian Geurtsen.

Begeleide meditatie winter/voorjaar 2018: Basiscursus meditatie

Foto spnnenweb in zonlicht

In de stilte kun je in contact komen met de verborgen stem in je diepste
innerlijk, met het fluisteren van Gods stem. Je hoort je hart weer zingen
en je weet waar je bestemming ligt. Meditatie is oefenen in stil zijn. In
deze cursus maak je kennis met verschillende vormen van christelijke
meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte, ademoefeningen en ontspanningsoefeningen voor je lichaam) kiezen we per bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een
Bijbeltekst), ignatiaanse beeldmeditatie, centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt handreikingen mee voor thuis.

Begeleider is Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider.

Plaats: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1, Utrecht
Data: dinsdagavond 15 januari, 12 februari, 18 maart, 16 april, 14 mei en 18 juno
Tijd: 20.00-21.30 uur
Kosten: hele serie € 75,–*; losse avond € 15,–
*overmaken naar NL90 RABO 01157.83067, t.n.v. Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v.: ‘basiscursus meditatie’.
Aanmelding en informatie: mgeurtsen@kersentuin.nl