Kinderwoorddiensten

Kinderen gaan naar de kinderwoorddienstElke maand is er minstens één viering met een kinderwoorddienst, behalve in juli en augustus. Kinderwoorddienst houdt in dat de kinderen aan het begin van de viering meegaan naar de grote zaal. De lezing van die zondag wordt in kindertaal verteld. Daarna wordt er met hen over de betekenis van het verhaal nagedacht en kan er een creatieve invulling zijn. Voor de viering van de tafel komen de kinderen weer terug in de kerk.

Misdienaars

Als kinderen hun Eerste Communie hebben gedaan, kunnen ze misdienaar worden. Misdienaars ondersteunen de zondagviering op het altaar. Zij worden eens in de twee maanden ingezet, en zij hebben natuurlijk een maal per jaar het misdienaarsuitje.

Kindercatechese en sacramenten

Kindercatechese krijgt tevens vorm in de voorbereiding op de sacramenten van de communie en het vormsel. Op de betreffende pagina’s van de site valt daarover meer te lezen. Ook de voorbereiding op het doopsel behoort tot de catechese.