Kerk en school

Contact met de Dominicusschool : School in de kerk

Dominicusschool, oktober 2011

Elk jaar komen alle groepen van de Dominicusschool naar de kerk. In een korte rondleiding, ongeveer een half uur, krijgen zij dan een deel van de kerk te zien. Er wordt wat uitgelegd en een verhaal verteld. De kinderen krijgen ook gelegenheid vragen te stellen.

Het parochienieuws dat voor de Dominicusschool van belang is, wordt overgenomen in de nieuwsbrief van de school en op de website http://www.ksu-stdominicus.nl.

Samen met de Dominicusschool steunen we ook ieder jaar een goed doel. In 2015 steunen we een project voor een school in Gambia. De opbrengst wordt door Cordaid Vastenaktie verdubbeld.