Eerste Communie

Foto project Eerste Communie 2024

Eerste communietraject 2024 in de Dominicuskerk
Op zondag 21 april 2024 om 11.00 uur vindt tijdens een feestelijke eucharistieviering de Eerste Communie plaats, voor kinderen van groep 4, 5 en 6 (bij voldoende aanmeldingen). Pastoor Hans Boogers gaat voor in de eucharistie. Met de methode ‘Brood voor onderweg’ bereiden de kinderen zich, onder leiding van Ank Rinzema, voor. We vertellen verhalen over Mozes, de Paastijd en natuurlijk over Jezus die leeft volgens de liefde van God.
De voorbereidingsbijeenkomsten zijn vanaf 12 januari elke vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in de pastorie, behalve in en vlak vóór de vakanties. De eerste ouderavond is op donderdag 11 januari om 20.00 uur in de Dominicuskerk. Dan wordt het traject uitgelegd.
Ook kinderen van andere locaties kunnen meedoen. Graag zo snel mogelijk inschrijven!
Plaats: refter Dominicus, Palestrinastraat 1
Kosten: € 30,– (indien mogellijk)
Start: ouderavond 11 januari 20.00 uur; kinderen vrijdag 12 januari 16.00 tot 17.30 uur
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245. Hier kunt u ook altijd met vragen terecht.

Eerste Communie 2023

Foto's van kinderen in project Eerste Communie 2023

Vera, Annemijn, Clair, Kaiser, Leon en Antonie doen mee met het voorbereidingstraject van de Eerste Communie. Tot Pasen komen ze alle vrijdagmiddagen bij elkaar.

Eerste Communie 2022

Foto's Eerste Communicanten 2022 in zijbeuk Dominicuskerk

Dit jaar hopen we, dat de pandemie mede door alle vaccinaties zich zodanig gedraagt, dat dit mooie feest voor onze communicanten op zondag 24 april a.s. door kan gaan. Nu de scholen weer open zijn kunnen ook de voorbereidingsbijeenkomsten doorgaan elke vrijdag om 14.30 uur (behalve in de vakanties).
Een geplande ouderavond moet nog even worden uitgesteld. Alle ouders van de communicanten krijgen tijdig bericht over hoe en wat.

Eerste Communie 2020: zondag 13 september 2020

In 2019 gingen we al in oktober inventariseren welke kinderen mee willen doen met de Eerste Communie. Inmiddels zijn er zeven kinderen die het communietraject volgen.

De Eerste Communie is voor kinderen van groep 4 en 5 en ouder. Vorig jaar waren er niet genoeg communicanten om de voorbereiding in de Dominicuskerk te houden. Het is elk jaar een gemeenschappelijk project van de parochies, maar het is voor ouders natuurlijk prettig als het in de buurt is.

De eerste ouderavond was op donderdag 16 januari 2020. De voorbereidende bijeenkomsten met de kinderen waren gepland op vrijdagmiddag van 15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk van 18 januari t/m 19 mei (behalve schoolvakanties).
De betekenis van de Eerste Communie wordt uitgelegd met de methode ‘Brood voor onderweg’. Hierin worden de verhalen verteld over Mozes en het Joodse volk, over Pasen en over Jezus die leeft in de joodse traditie. Officieel komt Kerstmis in het communietraject niet voor. We vonden het belangrijk en leuk om ook daaraan aandacht te besteden.  Alle kinderen mochten natuurlijk weer meedoen in de gezinskerstviering.

Op weg naar de Eerste Communie in 2020

We zijn met zeven kinderen het traject van de Eerste Communie begonnen. Het zijn Evi, Krijn, Fons, Florian, Jan Joost en Tchamille. De foto’s van de kinderen en de attributen bij de bijeenkomsten zijn vooraan in de Mariazijbeuk te vinden. Het wordt weer een mooi traject. Zondag 6 september wordt Krijn gedoopt in de doopviering van 12 uur.  De viering van de Eerste Communie was gepland op zondag 17 mei, maar door het coronavirus kon de viering niet doorgaan. De nieuwe datum is zondag 13 september.

Eerste Communie 2018

Foto eerste communicanten, 22 april 2018

De Eerste Communieviering in de Sint Ludgerusparochie vond dit jaar plaats op zondag 22 april in de Dominicuskerk
Al vanaf januari werden 7 kinderen hier bij ons in de Dominicus onder begeleiding van Ank Rinzema voorbereid op hun eerste heilige communie. We zijn heel blij, dat ook de communieviering voor deze kinderen, anders dan eerder was toegestaan, op zondag 22 april in de Dominicuskerk  plaatsvond. Pastoor Ton Huitink ging voor in de eucharistie.

Eerste Communie 2017
We waren er vroeg bij. Dit om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen wie er op zondag 21 mei  2017 ging meedoen. Kerstmis kwam in het eerste communietraject niet voor, maar dit feest hoort er wel bij. Daarom hielden we vrijdag 27 november en vrijdag 11 december twee bijeenkomsten op weg naar Kerstmis. In januari beginnen we meteen met de 10 bijeenkomsten rond het eerste communieboekje. We volgen het project Brood voor onderweg met de verhalen van Mozes en het Joodse volk, Jezus, die leeft in die traditie en Pasen. De kinderen leren de betekenis van het brood en ze mogen meedoen met de Heilige Communie. Pastoor Ton Huitink gaat voor in de

VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE OP ZONDAG 21 MEI 10.00 UUR

In het traject gaan kinderen en ouders samen op weg. Ouders werken mee aan de vormgeving en uitvoering van het traject met steun van pastoraatsgroepen en de pastoor. Uw kunt uw kind ook in dit traject laten dopen. Het is een samenwerking van de Sint Ludgerusparochie. De eerste communie wordt georganiseerd en voorbereid in samenwerking met de Antoniuskerk.

Eerste Communie 2015

Tableau met aanstaande Eerste Communicanten, februari 2015

Dertien kinderen doen hun Eerste Communie op zondag 19 april 2015 in de Dominicuskerk. De kinderen kwamen in 2014 twee keer bij elkaar als voorbereiding op het kerstfeest. In het nieuwe jaar was er een ouderavond op donderdag 20 januari  De kinderen startten met 10 bijeenkomsten op vrijdag 16 januari. De communicanten werden aan de geloofsgemeenschap voorgesteld in de viering van Maria Lichtmis op zondag 1 februari in de Dominicuskerk.
Inlichtingen bij Ank Rinzema, telefonisch van 9.00-12.00 uur op 2935245 of per email aan info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

Eerste Communie 2014

Foto Eerste Communieproject 2014

In 2014 was er weer Eerste Communie op zondag 25 mei. De kinderen hadden zich vanaf eind november hierop voorbereid. Er waren negen communicanten: David, Niels, Nienke, Julianna, Nadège, Bruno, Brechje, Lucia en Sofie. De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn bestemd voor kinderen van groep 4, 5 en 6.

Eerste Communie 2012

De communicanten in gesprek met Jozef Essing

Chiara, Matteo, Rutger, Gritte, Linge, Don, Pippa, Bastiënne en Corné kregen hun eerste communie na een intensieve voorbereidingstijd met het traject “Brood voor onderweg”. Dit was een gezamenlijk project van de Antonius- en Dominicuskerk. De communicanten hebben de viering allemaal meegedaan. Ze liepen met hun doopkaars bij de intrede, waarna Jozef hen verwelkomde. Corné, Matteo en Rutger zeiden een gebed. Zij vroegen daarin hulp van God om het goede te doen.

De communicanten in de tuin bij de Dominicuskerk

Voorganger Jozef Essing o.p. had een gesprekje met de communicanten over het evangelieverhaal van de Emmaüsgangers, hoe zij Jezus zien en herkennen in het gebaar van breken en delen. Pippa speelde viool. De kinderen brachten de schalen en bekers naar het altaar. Bij het tafelgebed stonden ze in de kring om de tafel. Don wenste iedereen de vrede. Daarna het moment dat de kinderen hun eerste communie kregen. Chiara en Gritte deden de voorbeden voor alle kinderen in de wereld die het niet zo goed hebben als wij en voor alle mensen die in God geloven. Tot slot speelde Bastiënne piano, en Linge zong het lied “Ga je mee”. Met dit lied gingen ze de kerk uit: “Ga je mee, zeg niet nee. Maar sta op en doe mee.” Jezus herkennen als de Emmaüsgangers en volgen in breken en delen.
Een mooie feestelijke viering en veel geluk voor alle communicanten op deze weg!

Voorbereiding Eerste Communie 2012

De tien geboden nu, richtingwijzers voor gelovig levenOp zondag 22 april 2012 vond de viering van de Eerste Communie plaats. Eind januari was de voorbereiding hiervoor begonnen, waarbij het project Brood voor onderweg is gevolgd. Voor de voorbereiding van de kinderen droegen de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk en pater Elias Leyds csj zorg. Pater Leyds is sinds kort verbonden aan de Sint Ludgerusparochie, speciaal voor katechese.

In de viering van Maria Lichtmis op 2 februari zijn de negen communicanten van 2012 voorgesteld: Chiara, Matteo, Rutger, Gritte, Linge, Don, Pippa, Bastiënne en Corné. De laatste drie zijn die dag gedoopt.

Eerste Communieviering 2011
Op 22 mei 2011 deden Cato van Brakel, Naima Sijbesma, Anne Fens, Espérance van Tergouw, Maren Frederikze, Jason Sprokkerieft, Lars Meuwese en Pieter Schilling hun Eerste Communie.

Eerste Communieviering 25 april 2010
Op zondag 25 april deden Jurre Verspeek en Ludo van Wieringen hun Eerste Heilige Communie. In deze viering ging onze nieuwe pastor George Paimpillil voor. Er werd gezongen door kamerkoor Amor Vincit.

Eerste Communieviering 17 mei 2009

Zondag 17 mei was het eindelijk zover. Thomas, Luca, Emile, Tessa en Ayla gingen hun Eerste Communie doen. ”Ben jij zenuwachtig?” vroeg pastor Huisintveld aan de communicanten. Deze knikten, ja best wel. “Nou, ik ook!” gaf hij vervolgens toe. Er klonk gegrinnik vanuit de banken. Daar zaten familie, vrienden, klasgenootjes, leerkrachten en andere bekenden. Iedereen werd uitbundig welkom geheten vanaf het altaar. Bijzonder was de komst van Jozef Essing, die de dag ervoor nog uit Australië was gekomen. De regenachtige dag kon de pret niet drukken. Deze zondag, in een mooi versierde kerk, waren ze er helemaal klaar voor. Mooie kleren, een brede lach, maar ook de nodige spanning. Zou alles wel goed gaan? “Nou, daar was ik niet zo bang voor”, vertelt Ayla. “Dat iedereen naar ons keek, dat vond ik veel spannender.”

Mooi was het noemen van de kwaliteiten van de communicanten. Soms noemde de pastor zelfs een mogelijk beroep voor een van de kinderen. Ayla grinnikt een beetje als ze daaraan terugdenkt. “Eerlijk gezegd had ik nog nooit gedacht aan een carrière als pastoor”, bekent ze.

Er waren veel vrijdagmiddagen met begeleidster Ank vooraf gegaan aan dit feest. Knutselen, brood bakken, tekenen, een spelletje doen, en ze hadden samen ook veel verhalen gelezen en gepraat. Wie was Mozes nu eigenlijk en wat deed dat Joodse volk in de woestijn? Maar ook over hoe je zelf een goed mens kunt zijn. De viering in de kerk was de afsluiting van deze ontdekkingsreis. Een waardevolle reis die ze met een brede grijns op hun gezichten afsloten.

Ayla en Senta

Voorbereiding Eerste Communie 2009

Emile, Tessa, Ayla, Thomas en Luca bereiden zich voor op hun Eerste Communie op zondag 17 mei. Ze hebben allemaal een steen meegenomen. De steen van het eerste verhaal van het project komt uit Jeruzalem uit de zaal van het Laatste Avondmaal. Het is een steen met een verhaal.

Zondag 1 februari hebben de communicanten zich voorgesteld in de kerk. Ook hun steen heeft een verhaal. Er is een steen uit de tuin van opa en oma in Odijk, een die al in de kerk lag, een uit Frankrijk en een uit Oostenrijk, beide van de vakantie meegenomen. De laatste steen is uit het grind van de tuin thuis.

Project voorbereiding op Eerste Communie 2009