Eerste Communie

Eerste Communie 2019

Graag nodigen wij de ouders van kiinferen uit groep 4 en 5 uit voor de viering van de Eerste Communie op zondag 19 mei 2019.

De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddag van 15.30-17 uur in de Dominicuskerk van 18 januari t/m 19 mei, met uitzondering van de schoolvakanties. Er wordt gewerkt met de methode ‘Brood voor onderweg’. Hierin worden de verhalen verteld over Mozes en het Joodse volk, over Pasen en over Jezus die leeft in de joodse traditie. Uiteraard wordt er ingegaan op de betekenis van de communie. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastores van de Ludgerusparochie en pastoraatsgroep. De ouders hebben een eigen rol wat betreft de vormgeving en uitvoering. Kinderen en ouders gaan namelijk samen op weg in dit traject. De eerste ouderavond is op donderdag 17 januari, 20.00 uur in de Dominicuskerk.
Officieel komt Kerstmis in het communietraject niet voor. We vinden het belangrijk en leuk om ook daaraan aandacht te besteden. Er is een bijeenkomst in de advent gepland in de pastorie van de Dominicuskerk op vrijdag 7 december, 15.30-17 uur.

Alle data op een rij:
De bijeenkomsten zijn vrijdagmiddag om 15.30-17 uur in de pastorie.
De bijeenkomst voor kerstmis is op vrijdag 7 december in de pastorie van de Dominicuskerk.

In 2019 beginnen we op vrijdagmiddag 18 januari, elke vrijdag tot en 19 mei.
De bijeenkomsten zijn niet in en vlak voor de vakanties.
De eerste ouderavond is donderdag 17 januari om 20.00 uur.

Als u uw kind wilt opgeven voor de eerste communie, kan dat telefonisch van 9.00-12.00 uur op 2935245 of per e-mail, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Hier kunt u ook altijd met vragen terecht. De uiterste inschrijfdatum is vrijdag 30 november 2018.

Eerste Communie 2018

Foto eerste communicanten, 22 april 2018

De Eerste Communieviering in de Sint Ludgerusparochie vond dit jaar plaats op zondag 22 april in de Dominicuskerk
Al vanaf januari werden 7 kinderen hier bij ons in de Dominicus onder begeleiding van Ank Rinzema voorbereid op hun eerste heilige communie. We zijn heel blij, dat ook de communieviering voor deze kinderen, anders dan eerder was toegestaan, op zondag 22 april in de Dominicuskerk  plaatsvond. Pastoor Ton Huitink ging voor in de eucharistie.

Eerste Communie 2017
We waren er vroeg bij. Dit om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen wie er op zondag 21 mei  2017 ging meedoen. Kerstmis kwam in het eerste communietraject niet voor, maar dit feest hoort er wel bij. Daarom hielden we vrijdag 27 november en vrijdag 11 december twee bijeenkomsten op weg naar Kerstmis. In januari beginnen we meteen met de 10 bijeenkomsten rond het eerste communieboekje. We volgen het project Brood voor onderweg met de verhalen van Mozes en het Joodse volk, Jezus, die leeft in die traditie en Pasen. De kinderen leren de betekenis van het brood en ze mogen meedoen met de Heilige Communie. Pastoor Ton Huitink gaat voor in de

VIERING VAN DE EERSTE COMMUNIE OP ZONDAG 21 MEI 10.00 UUR

In het traject gaan kinderen en ouders samen op weg. Ouders werken mee aan de vormgeving en uitvoering van het traject met steun van pastoraatsgroepen en de pastoor. Uw kunt uw kind ook in dit traject laten dopen. Het is een samenwerking van de Sint Ludgerusparochie. De eerste communie wordt georganiseerd en voorbereid in samenwerking met de Antoniuskerk.

Alle data op een rij
De bijeenkomsten zijn vrijdagmiddag om 15.30 uur in de pastorie.
De bijeenkomsten voor kerstmis zijn vrijdag 27 november en vrijdag 11 december.
In 2017 beginnen we op vrijdagmiddag 13 januari.
De eerste ouderavond is woensdag 11 januari om 20.00 uur.
De viering op zondag 21 mei is in de Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 2, om 11.00 uur

Eerste Communie 2015

Tableau met aanstaande Eerste Communicanten, februari 2015

Dertien kinderen doen hun Eerste Communie op zondag 19 april 2015 in de Dominicuskerk. De kinderen kwamen in 2014 twee keer bij elkaar als voorbereiding op het kerstfeest. In het nieuwe jaar was er een ouderavond op donderdag 20 januari  De kinderen startten met 10 bijeenkomsten op vrijdag 16 januari. De communicanten werden aan de geloofsgemeenschap voorgesteld in de viering van Maria Lichtmis op zondag 1 februari in de Dominicuskerk.
Inlichtingen bij Ank Rinzema, telefonisch van 9.00-12.00 uur op 2935245 of per email aan secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.

Eerste Communie 2014

Foto Eerste Communieproject 2014

In 2014 was er weer Eerste Communie op zondag 25 mei. De kinderen hadden zich vanaf eind november hierop voorbereid. Er waren negen communicanten: David, Niels, Nienke, Julianna, Nadège, Bruno, Brechje, Lucia en Sofie. De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn bestemd voor kinderen van groep 4, 5 en 6.

Eerste Communie 2012

De communicanten in gesprek met Jozef Essing

Chiara, Matteo, Rutger, Gritte, Linge, Don, Pippa, Bastiënne en Corné kregen hun eerste communie na een intensieve voorbereidingstijd met het traject “Brood voor onderweg”. Dit was een gezamenlijk project van de Antonius- en Dominicuskerk. De communicanten hebben de viering allemaal meegedaan. Ze liepen met hun doopkaars bij de intrede, waarna Jozef hen verwelkomde. Corné, Matteo en Rutger zeiden een gebed. Zij vroegen daarin hulp van God om het goede te doen.

De communicanten in de tuin bij de Dominicuskerk

Voorgang Jozef Essing o.p. had een gesprekje met de communicanten over het evangelieverhaal van de Emmaüsgangers, hoe zij Jezus zien en herkennen in het gebaar van breken en delen. Pippa speelde viool. De kinderen brachten de schalen en bekers naar het altaar. Bij het tafelgebed stonden ze in de kring om de tafel. Don wenste iedereen de vrede. Daarna het moment dat de kinderen hun eerste communie kregen. Chiara en Gritte deden de voorbeden voor alle kinderen in de wereld die het niet zo goed hebben als wij en voor alle mensen die in God geloven. Tot slot speelde Bastiënne piano, en Linge zong het lied “Ga je mee”. Met dit lied gingen ze de kerk uit: “Ga je mee, zeg niet nee. Maar sta op en doe mee.” Jezus herkennen als de Emmaüsgangers en volgen in breken en delen.
Een mooie feestelijke viering en veel geluk voor alle communicanten op deze weg!

Voorbereiding Eerste Communie 2012

De tien geboden nu, richtingwijzers voor gelovig levenOp zondag 22 april 2012 vond de viering van de Eerste Communie plaats. Eind januari was de voorbereiding hiervoor begonnen, waarbij het project Brood voor onderweg is gevolgd. Voor de voorbereiding van de kinderen droegen de pastoraatsgroep van de Dominicuskerk en pater Elias Leyds csj zorg. Pater Leyds is sinds kort verbonden aan de Sint Ludgerusparochie, speciaal voor katechese.

In de viering van Maria Lichtmis op 2 februari zijn de negen communicanten van 2012 voorgesteld: Chiara, Matteo, Rutger, Gritte, Linge, Don, Pippa, Bastiënne en Corné. De laatste drie zijn die dag gedoopt.

Eerste Communieviering 2011
Op 22 mei 2011 deden Cato van Brakel, Naima Sijbesma, Anne Fens, Espérance van Tergouw, Maren Frederikze, Jason Sprokkerieft, Lars Meuwese en Pieter Schilling hun Eerste Communie.

Eerste Communieviering 25 april 2010
Op zondag 25 april deden Jurre Verspeek en Ludo van Wieringen hun Eerste Heilige Communie. In deze viering ging onze nieuwe pastor George Paimpillil voor. Er werd gezongen door kamerkoor Amor Vincit.

Eerste Communieviering 17 mei 2009

Zondag 17 mei was het eindelijk zover. Thomas, Luca, Emile, Tessa en Ayla gingen hun Eerste Communie doen. ”Ben jij zenuwachtig?” vroeg pastor Huisintveld aan de communicanten. Deze knikten, ja best wel. “Nou, ik ook!” gaf hij vervolgens toe. Er klonk gegrinnik vanuit de banken. Daar zaten familie, vrienden, klasgenootjes, leerkrachten en andere bekenden. Iedereen werd uitbundig welkom geheten vanaf het altaar. Bijzonder was de komst van Jozef Essing, die de dag ervoor nog uit Australië was gekomen. De regenachtige dag kon de pret niet drukken. Deze zondag, in een mooi versierde kerk, waren ze er helemaal klaar voor. Mooie kleren, een brede lach, maar ook de nodige spanning. Zou alles wel goed gaan? “Nou, daar was ik niet zo bang voor”, vertelt Ayla. “Dat iedereen naar ons keek, dat vond ik veel spannender.”

Mooi was het noemen van de kwaliteiten van de communicanten. Soms noemde de pastor zelfs een mogelijk beroep voor een van de kinderen. Ayla grinnikt een beetje als ze daaraan terugdenkt. “Eerlijk gezegd had ik nog nooit gedacht aan een carrière als pastoor”, bekent ze.

Er waren veel vrijdagmiddagen met begeleidster Ank vooraf gegaan aan dit feest. Knutselen, brood bakken, tekenen, een spelletje doen, en ze hadden samen ook veel verhalen gelezen en gepraat. Wie was Mozes nu eigenlijk en wat deed dat Joodse volk in de woestijn? Maar ook over hoe je zelf een goed mens kunt zijn. De viering in de kerk was de afsluiting van deze ontdekkingsreis. Een waardevolle reis die ze met een brede grijns op hun gezichten afsloten.

Ayla en Senta

Voorbereiding Eerste Communie 2009

Emile, Tessa, Ayla, Thomas en Luca bereiden zich voor op hun Eerste Communie op zondag 17 mei. Ze hebben allemaal een steen meegenomen. De steen van het eerste verhaal van het project komt uit Jeruzalem uit de zaal van het Laatste Avondmaal. Het is een steen met een verhaal.

Zondag 1 februari hebben de communicanten zich voorgesteld in de kerk. Ook hun steen heeft een verhaal. Er is een steen uit de tuin van opa en oma in Odijk, een die al in de kerk lag, een uit Frankrijk en een uit Oostenrijk, beide van de vakantie meegenomen. De laatste steen is uit het grind van de tuin thuis.

Project voorbereiding op Eerste Communie 2009