Dopen

Een doop is niet alleen een familiegebeuren, maar heeft betekenis voor heel onze geloofsgemeenschap. De dopeling wordt immers opgenomen in Gods kerkgemeenschap! Daarom nodigen we ook alle parochianen uit om als het even kan bij onze doopvieringen aanwezig te zijn.

Op drie zondagen in het jaar is er om 12.00 uur een speciale doopviering. Deze worden in Gesprek en op de site aangekondigd. Daarnaast kan er incidenteel in de viering van 10.00 uur op zondag gedoopt worden. De kinderen worden gedoopt door een lid van het pastorale team van de Sint Ludgerusparochie of door diaken Lex Janssen. Kom gerust een keer naar een doopviering of gewoon op zondag om 10.00 uur.

Doopgesprekken

Afhankelijk van het aantal dopelingen zijn er vooraf aan het dopen een aantal doopgesprekken met de ouders. Hierin komen de doopmotivatie en de doopviering ter sprake. Eigen inbreng is altijd mogelijk.

De eerstvolgende doopviering is op zondag 23 juni om 12.00 uur. Wilt u uw kind laten dopen geef het dan minimaal 6 weken van tevoren op. U kunt dan meedoen aan het voorbereidingstraject van katholiek Utrecht en aan de voorbereiding van de doopviering. Informatie via info.dominicus@katholiekutrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9-12 uur).