Leren

Leren is misschien niet het eerste woord dat met geloven te associëren valt, maar het hoort er wel degelijk bij. Wie gelooft hoeft zijn verstand niet thuis te laten, want kennis kan je geloof versterken. In de Dominicuskerk krijgt dit op verschillende manieren vorm. Er zijn activiteiten voor kinderen, zowel in de vorm van kinderkatechese als van voorbereiding op sacramenten als de doop, de eerste communie als het vormsel. De Dominicuskerk werkt samen met de Dominicusschool. Voor volwassenen is er een eigen programma dat met name vorm krijgt in gespreksgroepen en thema-avonden.