Lekendominicanen als gastvoorgangers

Dit jaar zijn in een aantal vieringen van woord en gebed in de Dominicuskerk lekendominicanen uit verschillende plaatsen in Nederland gastvoorgangers. Zo verwelkomden we dit jaar al Suzanna Louwerse, Roy Clermons, Karin Bornhijm en Anneke Grunder. Op zondag 13 juni om 10.00 uur gaat Ineke van Cuijk voor, samen met Leny Beemer, een van de Utrechtse lekendominicanen. Bij het uitnodigen van gastvoorgangers gaat het er niet allee dat we nieuwe gezichten zien en een ander geluid horen, maar ook om op deze manier ondanks alle beperkingen van de coronapandemie de viering op 8 augustus a.s. voor te bereiden. Op die dag wordt de 800ste sterfdag herdacht van Dominicus de Guzman (ca. 1170-1221), de stichter van de orde der dominicanen. De verkondiging van het evangelie en zielzorg vormen het hart van de werkzaamheid van de broeders, zusters en leken van de wereldwijde dominicaanse familie. Dominicanen proberen zowel midden in de kerk te staan als letterlijk aan de rand, op breukvlakken en plekken waar het nieuwe of onbekende valt aan te raken, bezield vanuit bezinning op de Schrift en de actualiteit in elkaars licht.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen, Wereld. Bookmark the permalink.