Kerstmis, een feest van licht en toekomst

Wat vele kerstliederen ons voorhouden en voorzingen laat zich niet vangen in proza! Een feest van sfeer en samenzijn, van royale gebaren wordt ons erin getoond. Diep in onszelf hopen we op het echte feest, van waarlijk mens zijn, elkaar nabij zijn, nieuw leven in volheid ervaren en delen, juist nu het vaak zo ver weg lijkt. Dat we het kwetsbare nieuwe leven in de komst van Christus teder mogen ontvangen, dat het onze harten raakt, verzacht en moed mag geven! Van harte wenst de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk u in die geest ook dit jaar een Zalig Kerstfeest toe!
Graag reiken we u hier ook de overwegingen van Erik Borgman (Eerste Kerstdag) en Otto Vervaart (26 december) aan.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.