Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Foto Kerkbalans 2024
Ook dit jaar vragen we bij de vertrouwde actie Kerkbalans om uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Bekijk wellicht nu of uw bijdrage hoger kan zijn… In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas nog steeds lager dan voorheen, maar de kosten voor verwarming en onderhoud zijn fors gestegen. Vaste begunstigers ontvangen een persoonlijke brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! 

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving. Bookmark the permalink.