Kerkbalans 2023

Banner Kerkbalans 2023

Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd ook dit jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage hoger kan zijn. In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas lager dan voorheen. Als vaste begunstiger ontvangt u persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! De actie Kerkbalans loopt dit jaar van 14 tot en met 28 januari.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.