Kerkbalans 2022

Logo Kerkbalans 2022Traditiegetrouw wordt u tijdens de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Misschien is dit ook het goede moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze periode van de coronapandemie zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de verhuur de afgelopen maanden grotendeels stilviel. Als vaste begunstiger  ontvangt u bovendien nog persoonlijk een brief over de huidige financiële situatie van onze geloofsgemeenschap. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht. Veel dank voor uw bijdrage! U kunt hier de brief met uitleg en toelichting downloaden (PDF).

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.