Kerkbalans 2021

Campagne foto Kerkbalans 2021 -foto: Micharel Terlouw FotografieTraditiegetrouw wordt u met de landelijke actie Kerkbalans gevraagd in het nieuwe jaar uw kerkbijdrage over te maken. Misschien een goed moment om te kijken, of uw bijdrage wat hoger kan zijn. In deze coronatijd zijn onze inkomsten veel lager, omdat er amper collecte-inkomsten zijn en ook de externe verhuur de afgelopen maanden grotendeels stil is gevallen. Als vaste begunstiger  ontvangt u persoonlijk nog een brief hierover. Het banknummer van de Dominicuskerk is: NL91 INGB 0000 5780 54, ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving. Bookmark the permalink.