Is Christus dan verdeeld?

Dit jaar staat in de Week van Gebed voor de eenheid op voorstel van de christenen van Canada de vraag centraal of Christus dan verdeeld is. Deze vraag stelde Paulus al in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe. Van christenen, die afstammen van oorspronkelijke bewoners van Canada, de Iroquoi, hebben we geleerd dat we met alles en allen in de schepping verbonden zijn en een eenheid vormen. Zij bewaren een oud ritueel. Ze bidden staande tot God en richten daarbij het gezicht naar de verschillende windrichtingen, om aan te geven dat ze onderdeel zijn van Gods schepping en afhankelijk van de Geest voor hun leven en gezondheid. Wij zullen zo de viering openen met gebed op de wijze zoals ons voorgedaan door onze Canadese broeders en zusters in Christus. De kinderen zullen elementen van de natuur aandragen: aarde, water, vuur en lucht.
De oecumenische viering op zondag 19 januari vanaf 10.00 uur vond plaats in de Dominicuskerk. De overweging van Michiel Kersemaekers kunt u op onze site nalezen.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen. Bookmark the permalink.