Horen en luisteren in de Veertigdagentijd

Inscriptie: Sjema israëlAlle zondagen van de Veertigdagentijd staat dit jaar het thema ‘Horen-Luisteren’ centraal, ook op zondag 15 maart, bij de Zondagavondzang om 17.30 uur. Het thema van deze viering is: ‘De gave van het leven is betrouwbaar’. De Schriftlezing uit Johannes 4 zegt met zoveel woorden: ‘Het water dat Ik geef, zal opborrelen als bron tot eeuwig leven’. Behalve deze bijbelse tekst klinken er vooral liederen en psalmen, en er is ruimte voor stilte en bezinning. We zingen de vespers meerstemmig, zoals getoonzet door de Franse dominicaan André Gouzes en veelal vertaald door zijn Nederlandse medebroeder Henk Jongerius. Iedereen die vooraf (16.00 uur) mee wil repeteren met de Schola Dominicana is ook daarbij van harte welkom. Na afloop komen we samen in de dagkapel om elkaar te ontmoeten.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.