Hoe worden we een synodale en missionaire kerk?

Logo Luisterend op weg

Het synodale proces binnen de katholieke kerk is nog niet afgesloten na de synode in Rome van oktober 2023. Op woensdag 20 maart om 19.30 uur organiseert de Sint Martinusparochie een stedelijke vervolgbijeenkomst in de Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 4. Daarbij staan twee vragen centraal: hoe bevorderen we een verwelkomende kerk, en wat is de plaats en rol van vrouwen in het leven en de zending van de Kerk? In het najaar van 2024 volgt in Rome de afsluiting van het synodaal proces. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u in de uitnodiging (PDF); aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl. De website Luisterend op weg informeert u over het synodaal proces in Nederland.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.