Het nieuwe jaar in!

Ook de geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Nieuwjaar toe in goede gezondheid en met zegen op wat we doen en laten. Dit jaar hopen we speciaal op een verdere voorspoedige ontwikkeling van het Huis van Dominicus. Dit jaar is er op Nieuwjaarsdag geen viering in de Dominicuskerk. Op zondag 5 januari bent u welkom in een viering van woord, gebed en zang die om 10.00 begint. Vanaf 11.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in de refter van de pastorie. Op vrijdag 3 januari bent u welkom om 10.00 uur bij de maandelijkse Eerste Vrijdagviering in de dagkapel. Voor wie niet bij de viering kon zijn of nog eens de overweging van Erik Borgman van 5 januari wil nalezen reiken we die graag aan!

This entry was posted in Bezieling, Nieuws. Bookmark the permalink.