Gods woord in het hart bewaren

Mariabeeld in zijbeuk DominicuskerkOp zondag 6 oktober vierden we het patroonsfeest van Dominicaans Nederland: Maria van de Rozenkrans. Pater Jozef Essing o.p. hield een mooie overweging, met vooral ook daarin aandacht voor de betekenis van het rozenkransgebed:

Alle aandacht vraagt Maria voor Jezus, die Gods gezicht is naar ons toe, het gelaat van Gods betrokkenheid op ons mensen… In de grote en soms zware momenten van Jezus’ bestaan komt ‘het geheim’ van Gods liefde aan het licht: hoe Hij in Jezus ons voorgaat op de soms zware levensweg.

Op de vrijdagen in oktober bidden we om 9.40 uur in de dagkapel de rozenkrans. U bent daarbij van harte welkom. U kunt de gehele overweging op onze site nalezen.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen. Bookmark the permalink.