Geroepen om elkaar vrij te maken

Jezus’ eerste leerlingen waren eenvoudige vissers die hij tot vissers van mensen maakte, zo klonk het in het evangelie van Lucas op zondag 10 februari. Lekendominicaan Erik Borgman bekeek in zijn overweging in de viering van deze zondag dit evangelie van vele kanten. Waarom koos Jezus vissers uit, en niet timmerlieden zoals hij zelf? Vissers zaaien niet zelf, ze weten niet tevoren of en wat ze gaan vangen. “We zijn geroepen zijn om elkaar vrij te maken, elkaar te vangen in het net van liefde en vrijheid, het net waar allerlei soorten mensen elkaar zien en beleven als een geschenk van God en in elkaar zien wat gemakkelijk onzichtbaar blijft, maar de liefde ziet het onzichtbare”, aldus Erik Borgman. Deze en andere overwegingen bieden wij u graag aan in de rubriek Ter inspiratie!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.