Geen vieringen tot en met Pinksteren

Klokketoren en pastorie, maart 2020Op grond van de nieuwe maatregelen van de overheid tegen het coronavirus hebben de Nederlandse bisschoppen besloten dat er tot met Pinksteren (31 mei) geen publieke vieringen in kerken kunnen plaatsvinden. In de Dominicuskerk vinden er daarnaast ook tot 1 juni geen andere openbare activiteiten plaats. Uiteraard zetten we ons als geloofsgemeenschap in om met elkaar vierend verbonden te blijven in lief en leed. Zondag 22 maart begonnen we met online-vieringen. Ook bieden we liturgieboekjes aan van de oecumenische vespers in de Veertigdagentijd.

De Mariakapel is dagelijks open voor gebed en om er een kaarsje op te steken. Ook kunt u daar intenties opschrijven. Elke woensdag sluiten we ons aan bij het landelijk luiden van de kerkklokken tussen zeven uur en kwart over zeven ‘s avonds. Laten we elkaar steunen in deze tijd, hoopvol dat er tekenen ten goede zullen komen in de strijd tegen het coronavirus, vertrouwend dat wij er niet alleen voor staan in deze tijd.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Vieringen. Bookmark the permalink.