Gaandeweg God ontdekken

Sporen van voetstappen in de woestijn

“De Veertigdagentijd is bedoeld om ons op de weg te zetten van een radicaal nieuwe toekomst. Dwars door de woestijn van eenzaamheid, lijden en dood heen, maar er stroomt licht tevoorschijn als vocht uit een wond. In en van dat licht kunnen wij leven. Als wij het onszelf toestaan”, aldus Erik Borgman in het februarinummer van GESPREK. Dit jaar heeft de reeks vieringen in de weken op weg naar Pasen als centraal thema Gaandeweg God ontdekken. We hernemen de goede gewoonte van een handig compact overzicht van de vieringen in de Veertigdagentijd. Dat het juist nu een weg mag zijn dat je goed doet!

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen. Bookmark the permalink.