Eerste Communieviering op 22 april

Foto project Eerste Communicanten, april 2018

We zijn dankbaar, dat zes kinderen uit de Sint Ludgerusparochie op zondag 22 april a.s. in de Dominicuskerk hun Eerste Heilige Communie zullen doen: Abertan Mushita, Ashlynn Mushita, Celeste Fortunato Duarte, Daan van Eerdewijk, Floor van Dijk en Ravi Maas. Al vanaf december hebben de kinderen zich met Ank Rinzema hierop voorbereid. Pastoor Ton Huitink gaat voor in de viering die om 10.00 uur begint. Laten we deze eerste communicanten hartelijk welkom heten en met velen erbij aanwezig zijn!

This entry was posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Vieringen. Bookmark the permalink.