Een kind is ons geboren: Zalig Kerstfeest!

Uitziend naar tekenen van verandering ten goede kun je allerlei kanten op kijken. Met Kerst is God het zelf die de verandering inzet. Als teken van onvoorwaardelijke liefde komt Hij ons tegemoet in de gestalte van een weerloos kind, geboren in behoeftige omstandigheden en verkondigd aan mensen aan de rand van de samenleving. God breekt in in de geschiedenis van mensen, als een teken van hoop voor alle tijden. De geloofsgemeenschap van de Dominicuskerk wenst u van harte een Zalig Kerstfeest toe!

Graag reiken we u hier ook de inleiding en overweging van Erik Borgman in de Kerstnacht en de overweging van Leny Beemer op Eerste Kerstdag aan.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.