Dominicusleerhuis rond het evangelie van Mattheüs

Foto Henk Jongerius o.p. - foto Klooster HuissenNa de enthousiaste reacties op de bijbelstudiedag van 5 november met pater Henk Jongerius o.p. lag het voor de hand om met hem aan een vervolg te beginnen. Dit jaar lezen we in de vieringen uit het evangelie volgens Mattheüs, dus was het logisch om dit als leidraad te nemen. Er komen vier bijeenkomsten op donderdagavonden in de refter, steeds van 19.30-21.30 uur, te beginnen op 19 januari, met vervolgen op 23 februari, 23 maart en 20 april. Voor wie dat wil is er bij een minimum van tien deelnemers op 20-21 mei een afsluitend weekend in het dominicanenklooster te Huissen. Het leerhuis is open voor alle belangstellenden in de vier Utrechtse parochies. Per avond wordt een bijdrage van € 5,- gevraagd. De aanmelding is inmiddels gesloten, er zijn vijftien deelnemers.


This entry was posted in Dominicanen, Leren, Nieuws. Bookmark the permalink.