Dominicaanse studiedag over levensloop en spiritualiteit

Foto Stephan van Erp - bron: www.dominicanen.nlOp zaterdag 28 maart vindt de jaarlijkse dominicaanse studiedag plaats voor alle geledingen van de dominicaanse familie: zusters, broeders, paters en leken. Dit jaar is het thema Levensloop en spiritualiteit: spiritualiteit in beweging. Onze religiositeit en spiritualiteit, ons godsbeeld, veranderen in de loop der jaren. Ontwikkelingen in kerk en samenleving, maar ook belangrijke gebeurtenissen in ons eigen leven kunnen daarop van grote invloed zijn. Ons religieus leven kan ons helpen goed om te gaan met wat ons overkomt. Keuze- en/of crisismomenten vragen om bezinning en herijking van je spiritualiteit en is daarmee altijd in beweging. Als inleider zal prof. Stephan van Erp (Leuven en Nijmegen) fungeren. De dag gaat uit van het Dominicaanse Besturenberaad en wordt voorbereid door leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Aanmelding gaarne vóór 1 maart bij Ineke van Cuijk, e-mail: cdjvancuijk@gmail.com. U kunt ook de flyer downloaden.

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Leren, Nieuws. Bookmark the permalink.