De tekenen des tijds verstaan

“Het kwaad schreeuwt, het goede fluistert”: woorden uit de overweging van Jozef Essing o.p. in de viering op zondag 15 november in de Dominicuskerk. De Bijbellezingen van deze zondag uit het boek Daniël en het evangelie van Marcus spreken over de tekenen van de tijd, een thema dat wel heel sterkt aansluit bij de actualiteit na de aanslagen in Parijs op vrijdag 13 november. In de overweging en voorbeden wordt opgeroepen tot werkelijk meeleven en tot bezinning. Rake woorden die we hier graag doorgeven! In de rubriek Ter inspiratie van deze website treft u meer overwegingen aan uit vieringen in onze kerk.

This entry was posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld. Bookmark the permalink.