De impact van misbruik in de kerk

Op 20 augustus publiceerde paus Franciscus een brief naar aanleiding van de rapporten over seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de Verenigde Staten en in andere landen. De paus schrijft onder andere: “Als we naar het verleden kijken, weten we dat we nooit genoeg kunnen doen wanneer we om vergeving vragen en de schade proberen te herstellen. En als we naar de toekomst kijken, moet geen moeite worden gespaard om een ​​cultuur te creëren waarin dergelijke situaties niet meer kunnen voorkomen, laat staan dat ze kunnen worden afgedekt en daardoor bestendigd. De pijn van de slachtoffers en hun families is ook onze pijn”. De Nederlandse bisschoppenconferentie kwam op 10 september met een verklaring over de maatregelen tegen misbruik. De bisschoppen veroordelen het misbruik volstrekt en erkennen hun primaire verantwoordelijkheid. Ze roepen op om schaamte en pijn om te zetten in inzet voor preventie en herstel voor de slachtoffers.

This entry was posted in Nieuws, Wereld. Bookmark the permalink.