Cursus voor gebedsleiders en lectoren

Foto ambo (lezenaar) in Dominicuskerk

Nu het aantal professionele voorgangers sterk afneemt, is het goed om na te denken over eenvoudiger vormen van liturgie die door leken kunnen worden gedragen. Voor deze vieringen hebben we dus ook gebedsleiders/voorgangers en lectoren nodig uit de eigen gemeenschap. Het Huis van Dominicus biedt op drie zaterdagochtenden een korte cursus aan als ondersteuning van wie deze rol vervult of zou willen vervullen. De cursus gaat plaatsvinden op zaterdag 28 oktober18 en 25 november. Erik Borgman, Leny Beemer en Ank Rinzema verzorgen deze cursus. Meer informatie is te vinden op de site van het Huis van Dominicus en u kunt een folder downloaden (PDF). Aanmelden vóór 14 oktober via info.dominicus@katholiekutrecht.nl.

This entry was posted in Leren, Nieuws, Vieringen. Bookmark the permalink.