Links

Contacten buiten de eigen geloofsgemeenschap
Regelmatig is er bestuurlijk en pastoraal overleg met de kerk van Antonius van Padua/O.L.V. van Goede Raad, Kanaalstraat en de protestantse wijkgemeente Utrecht-West. In ieder geval tweemaal per jaar vindt er in één van de kerken een oecumenische viering plaats, eenmaal in januari in de Week van de Eenheid van de Christelijke kerken, en eenmaal in september in de Vredesweek. Deze vieringen worden gezamenlijk voorbereid.

Voor de Veertigdagentijd, de tijd van Aswoensdag tot Pasen, werken we jaarlijks gezamenlijk aan een boekje, waarin voor iedere dag een tekst, een gebed, een korte overweging wordt opgenomen. Bij de kruishulde op Goede Vrijdagavond zijn mensen van de protestantse wijkgemeente Utrecht-West uitgenodigd. Samen met hen bereiden we de thema-avonden voor volwassenen voor, twee reeksen in het voor- en najaar van drie avonden met inleiders rond een thema,  zie onder Volwassenencatechese.

Externe links
Op deze pagina verwijzen wij naar verschillende websites. De sites zijn als volgt ingedeeld:

  • Geloofsgemeenschappen in de Sint Ludgerusparochie
  • Andere kerkelijke websites
  • Dominicaanse websites
  • Dominicaanse plekken in Nederland
  • Utrecht-West en Oog-in-Al
  • Overige links

Geloofsgemeenschappen in de Sint Ludgerusparochie
De website van de Sint Ludgerusparochie is te vinden op www.sintludgerus.nl.

H. Antonius van Padua en Onze Lieve Vrouw van Goede Raad – www.antoniusutrecht.nl – zie nu ook Stadsklooster Utrecht, www.stadskloosterutrecht.nl
St. Jacobus, Ludgerus en Salvator (Zuilen) – www.rkzuilen.nl
St. Rafaël (Overvecht) – www.sint-rafael.nl
St. Joseph – www.draaiwegkerk.nl
Nicolaas-Monica – geen website

Andere kerkelijke websites
Katholiek Utrecht – www.katholiekutrecht.nl – de gezamenlijke website van de Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochiee
St. Martinusparochie, Utrecht (parochies Stad Utrecht Zuid-Oost) – stmartinusutrecht.nl
St. Salvatorparochie, Utrecht (Catharinakathedraal en Augustinuskerk) – www.dekathedraal.com
Licht van Christusparochie, Utrecht (Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn) – www.lichtvanchristus.nl
Gerardus Majellaparochie – www.gerardusmajella.nl
Begraafplaats St. Barbara – www.begraafplaats-sintbarbara.nl
RK Diaconie – www.rkdiaconie.nl

Aartsbisdom Utrecht – www.aartsbisdom.nl
Katholiek.nl – www.katholiek.nl
Konferentie Nederlandse Religieuzen – www.knr.nl – inclusief een overzicht van gastenverblijven bij kloosters
Vaticaanstad – www.vatican.va

Dominicaanse websites
Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland – dominicaansmiddennederland.nl
Dominicanen in Nederland – www.dominicanen.nl
Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving – www.dsts.nl
Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland – www.lekendominicanen.nl
Albertinumgenootschap, Nijmegen – www.albertinumgenootschap.nl
Dominicanen wereldwijd – www.op.org

Dominicaanse plekken in Nederland
Plein van Siena, Amsterdam – www.pleinvansiena.nl
Klooster Berg en Dal – www.kloosterbergendal.nl
Dominicanen Huissen – www.huissen.dominicanen.nl
Dominicaans Activiteitencentrum, Huissen – www.kloosterhuissen.nl
Dominicanenklooster Zwolle – www.kloosterzwolle.nl
Dominicanen 010, Rotterdam – www.dominicanen010.nl
Kloostertuin, Rotterdam – www.kloostertuin.nl
Huis van Dominicus, Utrecht – www.huisvandominicus.nl
Dominicanessen van Bethanië – www.dominicanessenvanbethanie.nl
Dominicanessen van Neerbosch – www.dominicanessenvanneerbosch.nl
Dominicanessen van St. Cecilia (Nashville, TN) – www.dominicanessensittard.nl

Utrecht-West en Oog-in-Al
Vrienden van de Dominicus – www.vriendenvandedominicus.nl
St. Dominicusschool – www.ksu-stdominicus.nl
Het Wilde Westen – www.hetwildewesten.nl
Oranje- en Wijkvereniging Oog-in-Al – www.wijkverenigingooginal.nl
Woonzorgcentrum De Wartburg – www.axioncontinu.nl/wartburg
Protestantse wijkgemeente Utrecht-West (Vredeskerk) – www.kerkutrechtwest.nl
De Wijkplaats – De Wijkplaats
De Voorkamer, Kanaalstraat 225 – devoorkamer.org
Christelijk Gereformeerde Kerk Utrecht-West (Mattheüskerk) – www.cgk-utrechtwest.nl
Chinese Christelijke Gemeente in Nederland (Pniëlkerk) – www.ccgn.nl
De Haven, Kanaleneiland (Triumfatorkerk) – www.dehaven-kanaleneiland.nl
Protestantse Gemeente Leidsche Rijn – www.kerkenindehoef.nl

Overige links
Bijbel en cultuur – www.bijbelencultuur.nl
NieuwW!J – NieuwW!J
Zinweb – www.zinweb.nl
Willibrordbijbel – www.rkbijbel.nl
Lucepedia, Tilburg University – themadossiers over religieuze onderwerpen – www.lucepedia.nl
Katholiek ABC – www.rkk.nl/abc/