Contact

N.B. Vieringen en activiteiten kunnen weer plaatsvinden, maar we nemen daarbij uiteraard wel de actueel geldende richtlijnen rond het coronavirus in acht.

Mochten er geen andere maatregelen vanuit de rijksoverheid worden genomen, dan is tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur er altijd iemand aanwezig in de pastorie. Maakt u zich zorgen of heeft u andere vragen, dan kunt u bellen met 030-2935245. Ook voor uitvaart en ziekenzegen kunt u met dit nummer bellen. In geval van dringende vragen of acute situaties buiten deze uren kunt u bellen naar het mobiele nummer: 06-12240600.

De Dominicuskerk staat in de Händelstraat.

Pastorie, voorjaar 2012

De ingang van de pastorie is aan de Palestrinastraat.

Secretariaat

Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht, tel. 030 293 52 45
e-mail: info.dominicus@katholiekutrecht.nl en info@huisvandominicus.nl

De pastorie is open op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Op deze tijd kunt u ook in de entreehal van de kerk en in de Mariakapel komen.

Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Op dinsdag en vrijdag is er ook altijd een lid van de pastoraatsgroep aanwezig.

U kunt op werkdagen ‘s ochtends ook telefonisch contact opnemen met de aanwezige gastvrouwen en gastheren.

Het centraal secretariaat van de Sint Martinusparochie Utrecht is gevestigd bij de Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, tel. 030 254 6147, e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.

Dit secretariaat is geopend op werkdagen op maandag en vrijdag van 9 tot 12 uur, en met dinsdag en donderdag tussen 9 en 16 uur.

Bereikbaarheid

Routekaart naar Dominicuskerk

Per openbaar vervoer is de Dominicuskerk bereikbaar vanaf het Centraal Station, busstation Jaarbeurszijde, met buslijn 5, richting Cartesiusweg via Oog-in-Al. U stapt uit bij de halte Everard Meysterlaan, net voorbij de stoplichten. Loop even terug en sla de Everard Meysterlaan in, en vervolgens rechtsaf de Händelstraat in, en u ziet meteen de kerk liggen. De eerste straat rechts voorbij de kerk is de Palestrinastraat.

Van buiten Utrecht kunt u met de auto de kerk bereiken vanaf de A2, afslag 8, Centrum. Volg de Martin Luther Kinglaan tot aan de rotonde. Sla linksaf dwars over de rotonde en rij de Pijperlaan in. Volg deze laan voorbij het hotel en de bloemenkiosk. Ga hier rechtsaf de Händelstraat in. U rijdt de Händelstraat door tot voorbij het Beethovenplein. Na de Dominicusschool rechts ziet u links de Palestrinastraat met de pastorie en de kerk.

Voor actuele informatie over verkeershinder in Utrecht en alternatieve routes kunt u kijken op de site www.utrechtbereikbaar.nl. De dienstregeling van de stadsbussen vindt u op de site www.u-ov.info.

Locatiefonds

De Dominicusparochie is voor het voortbestaan grotendeels afhankelijk van uw financiële ondersteuning. U kunt uw bijdrage overmaken op giro NL 91 INGB 0000 578054 ten name van Penn. Parochiebestuur St. Dominicus, te Utrecht.

Toegankelijkheid kerkgebouw

Toegankelijkheid UtrechtDe Gemeente Utrecht heeft van een aantal gebouwen in de stad de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor gehandicapten onderzocht. Op www.toegankelijkutrecht.nl vindt u ook informatie over kerkgebouwen, inclusief de Dominicuskerk.

Website

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Stuur uw vraag per e-mail aan webmaster [at] dominicuskerkutrecht [punt] nl.

Vele activiteiten vinden sinds 2019 plaats in het kader van het overkoepelende Huis van Dominicus.