Christus Koning: het kerkelijk jaar voltooid

Ikoon van Christus tronend / Moskou, Tretyakov MuseumHet feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren Christus als Koning, zoals Hij zichzelf noemde toen Pilatus Hem ondervroeg. Maar geen koning zoals andere koningen van de wereld, maar Koning van Gods Koninkrijk. De komst van dat Koninkrijk in onze wereld vormt de basis van de verkondiging van de dominicanen wereldwijd. Al in de begintijd van de Orde zijn er bijzondere verkondigers geweest. Albertus Magnus (ca. 1200-1280) is een van de belangrijke dominicaanse heiligen uit die begintijd van de Orde. Hij was een groot wetenschapper en leermeester van bijvoorbeeld Thomas van Aquino. Hij was bisschop van Regensburg, woonde vele jaren in Keulen en heeft ervoor gezorgd, dat het eerste dominicanenklooster van Nederland in Utrecht onder de naam Andreasklooster kon worden gesticht. De namen Predikherenkerkhof / Predikherenstraat herinneren nog aan dit klooster. Niet voor niets heeft de Utrechtse communiteit van lekendominicanen de naam ‘Andreascommuniteit’ gekozen. Zij zetten de eeuwenoude Utrechtse traditie van dominicaanse presentie in de stad voort.
We vieren het feest van Christus Koning en de gedachtenis van Albertus de Grote op zondag 24 november om 10.00 uur met een eucharistieviering , waarin de dominicaan pater Henk Jongerius voorging. De tekst van zijn overweging reiken we hier graag aan!

This entry was posted in Bezieling, Dominicanen, Vieringen. Bookmark the permalink.