Category Archives: Vieringen

Bid & Breakfast: Sacramentsdag

Op zondag 2 juni is het weer tijd voor de maandelijkse Bid & Breakfast, een uur van ontmoeting rond de Bijbel met muziek, teksten en vooral goede gesprekken aan de ontbijttafel. Wees welkom!

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Sacramentsdag

21 april: Eerste Communie

Gia, Cathelijn, Barend, Mos, Damiaan, Sion en Matteo hebben zich sinds januari voorbereid op hun Eerste Communie. op zondag 21 april, de Vierde Zondag van Pasen, is het zover: om 11.00 uur doen zij hun Eerste Communie in een eucharistieviering waarin … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Leren, Nieuws, Vieringen | Comments Off on 21 april: Eerste Communie

Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Op zondag 7 april is er weer een Bid & Breakfast, een viering aan een ontbijttafel met teksten uit de Bijbel, gebed, muziek en vooral ontmoeting rond de Schrift, ditmaal rond het thema Eerst zien, dan geloven uit het evangelie … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Beloken Pasen

Vieren in de Goede Week en met Pasen

Vanaf Aswoensdag, 14 februari, gingen we de Veertigdagentijd in, de tijd van voorbereiding en bezinning op Pasen. Op zondag 24 maart begint de Goede Week met de viering van Palmpasen, waarop we de intocht van jezus in Jeruzalem gedenken. Voor … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Vieren in de Goede Week en met Pasen

Bid & Breakfast: God wijst de weg

  Op zondag 3 maart om 10.00 uur is het tijd voor onze maandelijkse Bid & Breakfast. Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. Het thema van de viering is ‘U zult geen andere goden hebben ten koste … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: God wijst de weg

Veertigdagentijd 2024

Op 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen (31 maart). Dit jaar is het motto: Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. U vindt hier een overzicht (PDF) van alle … Continue reading

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Veertigdagentijd 2024

Bid & Breakfast: Geheim en licht

Op zondag 4 februari vieren we om 10.00 uur het feest van Maria Lichtmis, de gebeurtenis in de bijbel waarbij Maria haar zoon Jezus naar de tempel brengt in Jeruzalem, en daar vinden onverwachte gebeurtenissen plaats die zij in haar … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Geheim en licht

Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Dit jaar houdt de Nederlandse Raad van kerken van 21 tot en met 28 januari de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid der christenen. Het thema is dit jaar: Heb God lief en je naaste als jezelf. Daarom is … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Van oud naar nieuw

Dit nieuwe jaar is enigszins rustig gestart waar het de vieringen betreft! Behalve het dagelijkse getijdengebed is de eerste andere viering pas op 5 januari de maandelijkse Eerste Vrijdagviering. Op zondag 7 januari vieren we om 10.00 uur het feest … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Van oud naar nieuw

Sint Maarten 2023

Dit jaar zijn er in en vanuit het Huis van Dominicus behalve de viering op 11 november meerdere activiteiten rond het feest van Sint Maarten, voluit Martnius van Tours, de stadspatroon van Utrecht. Op woensdag 8 november houdt Els Rose … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Sint Maarten 2023