Category Archives: Bezieling

Bid & Breakfast: God wijst de weg

  Op zondag 3 maart om 10.00 uur is het tijd voor onze maandelijkse Bid & Breakfast. Het is dan de derde zondag in de veertigdagentijd. Het thema van de viering is ‘U zult geen andere goden hebben ten koste … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: God wijst de weg

Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Zoals elk jaar in de Vastentijd willen de parochies in de stad Utrecht ook in 2024 mensen in moeilijkheden helpen. Wij geven wat minder uit (we “vasten”) opdat medemensen ver weg het wat beter krijgen. Dit jaar steunen de parochies … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving, Wereld | Comments Off on Vastenactie 2024 voor Zimbabwe

Veertigdagentijd 2024

Op 14 februari begint dit jaar de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen (31 maart). Dit jaar is het motto: Het oude is voorbij, het nieuwe is er al. U vindt hier een overzicht (PDF) van alle … Continue reading

Posted in Bezieling, Cultuur, Dominicanen, Nieuws, Vieringen | Comments Off on Veertigdagentijd 2024

Bid & Breakfast: Geheim en licht

Op zondag 4 februari vieren we om 10.00 uur het feest van Maria Lichtmis, de gebeurtenis in de bijbel waarbij Maria haar zoon Jezus naar de tempel brengt in Jeruzalem, en daar vinden onverwachte gebeurtenissen plaats die zij in haar … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Geheim en licht

Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Dit jaar houdt de Nederlandse Raad van kerken van 21 tot en met 28 januari de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid der christenen. Het thema is dit jaar: Heb God lief en je naaste als jezelf. Daarom is … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Oecumene, Vieringen | Comments Off on Bidden om onderlinge christelijke eenheid

Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Ook dit jaar vragen we bij de vertrouwde actie Kerkbalans om uw beloofde kerkbijdrage over te maken. Bekijk wellicht nu of uw bijdrage hoger kan zijn… In de periode na de coronapandemie zijn de inkomsten helaas nog steeds lager dan … Continue reading

Posted in Bezieling, Nieuws, Samenleving | Comments Off on Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Van oud naar nieuw

Dit nieuwe jaar is enigszins rustig gestart waar het de vieringen betreft! Behalve het dagelijkse getijdengebed is de eerste andere viering pas op 5 januari de maandelijkse Eerste Vrijdagviering. Op zondag 7 januari vieren we om 10.00 uur het feest … Continue reading

Posted in Bezieling, Vieringen | Comments Off on Van oud naar nieuw

Een wonderlijke geboorte

  Te midden van zoveel geweld en verdriet wereldwijd wordt het wonder dat God zich tot de mensen wendt steeds groter: niet met overmacht, maar weerloos als een pasgeboren kind wil Hij komen. Terzijde van de grote gebeurtenissen geschiedt het … Continue reading

Posted in Bezieling, Wereld | Comments Off on Een wonderlijke geboorte

Sint Maarten 2023

Dit jaar zijn er in en vanuit het Huis van Dominicus behalve de viering op 11 november meerdere activiteiten rond het feest van Sint Maarten, voluit Martnius van Tours, de stadspatroon van Utrecht. Op woensdag 8 november houdt Els Rose … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Nieuws, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Sint Maarten 2023

Bid & Breakfast: Het eerste woord

Op zondag 5 november, de Eenendertigste Zondag door het jaar, lopen we al iets vooruit naar het feest van Sint Maarten, de stadspatroon van Utrecht, op 11 november. Hoe krijgt zijn voorbeeld van delen navolging in onze tijd? Hoe deel … Continue reading

Posted in Bezieling, Jeugd en jongeren, Samenleving, Vieringen | Comments Off on Bid & Breakfast: Het eerste woord